Czy automatyzacja pracy ma wpływ na ilość bezrobotnych.

By | 17 lutego 2017

Ostatnie kilka miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem dobrych pracowników.

Na pewno tego typu sytuacja jest mocno widoczna w branżach technologicznych, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Lecz identyczna sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy.

Tego typu sytuacja może być dość korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz również dla gospodarki, jaką pomoże napędzić odpowiedni wzrost pensji. Poza tym coraz większe znaczenie mają różne dodatki, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla pracownika i jego rodziny.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane w 2017 roku liczba ludzi nie mających stałego zatrudnienia osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo opinii wielu ludzi, rozwój technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają dużego wpływu na poziom bezrobocia. Tego typu hasła usłyszeć już można od dwustu lat, a cały czas mimo używania ogromnych ilości maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne mogą spowodować wymieranie pewnych profesji i tworzenie się innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą we własny rozwój i nie obawiać się zmian.