Ćwiczenia szkoleniowe – grupa prof. dr hab. Kawalec

By | 4 stycznia 2018


Gry szkoleniowe – opracowania na wykłady:

 • Warsztaty Integracyjne
 • Atlas szkoleniowy polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji, t. II
 • Gry szkoleniowe , prof. dr hab. B. Boncol
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020
 • Lustrzanki małoobrazkowe
 • Symulacje menedżerskie , doc. D. Bubalik
 • Nieco o Bieszczadach i innych nazwach geograficznych
 • Ocena biznesowa procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Przewodnik szkoleniowy po Polsce. Wyd. III
 • Wpływ projektów szkoleniowych dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Zbieramy kamienie ozdobne
 • Powiatowy Uczniowski Amatorski Przegląd Zespołów Artystycznych
 • Czarny potok – Leopold BUCZKOWSKI (245)
 • Warcraft – Dzień smoka – Richard A. Knaak (1360)
 • Cylinder van Troffa – Janusz A. Zajdel (1482)
 • Moreta – pani smoków z Pern – Anne Mccaffrey (2161)
 • Przeklęci (tom 2 – Krzywe zwierciadło) – Alan Dean Foster (2647)
 • Drugi krąg mocy – Carlos Castaneda (3686)
 • Stało się jutro (tom 28) – Małgorzata Kondas (4548)
 • Flamingi – Stanisław Witold Czarnecki (4797)
 • Szturm przez gruzję – S. M. Stirling (5597)
 • Pan Samochodzik (Część 7 – Nowe przygody pana Samochodzika) – Zbigniew Nienacki (6191)
 • Granica na moment – Edward Balcerzan (6772)
 • Symulacje menedżerskie , dr E. Boncol