Gry Team Building – Dolnosląśki Warsztat

By | 28 grudnia 2017


Ponizszym współpartnerom uprzejmie dziękują w imieniu Grupy Kapitałowej za zaangażowanie na wsparcie – podpisano: Bogusław Kochman, Anatol Piskorski, Bogdan Arndt i Cezary Bienias

 • Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków?
 • Letni Panel Menedzerów sektora usługowego Spotkania Biznesowe w parku linowym
 • Kongres Historyków Języka
 • X Konferencja Diagnostyczno-inżynierska „Budownictwo w energetyce”
 • Sympozjum pn. „System seismobile – sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża szlaków komunikacyjnych”
 • 44. Białowieskie Studium Przypadku team building Geobotaniczne „Eksperyment w badaniach nad roślinnością” Polska, Białowieża, 4-6.11.2015
 • Równie ważni? Sanatorzy drugiego planu (1926-1939), Bytom
 • Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona oraz wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia
 • IV. Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Historyków, Archeologów i Politologów Miasta Opatowa jak również Powiatu Opatowskiego. Sesja naukowa z okazji jubileuszu 25-lecia funkcjonowania samorządu terytorialnego w Opatowie
 • Nauki Techniczne jak również praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym.
 • Przetwarzanie a także analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania
 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Spotkanie Cykliczne team building z cyklu „Sektor publiczny we współczesnej gospodarce” na temat Mechanizmy funkcjonowania sektora publicznego
 • Narracja, obyczaj, wiedza … O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • tematy empiryczne nauk ekonomicznych w europejskiej rzeczywistości