Subwencje na kursy zamknięte

By | 13 stycznia 2017


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Kujawsko Pomorski Fundusz Regionalny” do weryfikacyjnego etapu dostały się niżej wymienione projekty:

 • zbudowanie internetowego serwisu, na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych – szkolenia biznesowe
 • stworzenie elektronicznej wyszukiwarki usług tłumaczy, usług szkoleniowych i doradczych “ CzarneNaBialympl – szkolenia biznesowe
 • Konferencje Dla Szefów – treningi z kreatywności
 • wypracowanie nowych e-usług świadczonych za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformacyjnych – szkolenia HR
 • stworzenie platformy wymiany informacji o grach wspartej konsumenckim narzędziem gustomierz – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie serwisu monitorowania wizerunku marek w mediach elektronicznych – treningi biznesowe
 • stworzenie serwisu wwwcorobimynet – nowego wymiaru informacji turystycznej – szkolenia handlowe
 • przyrost konkurencyjności Firmy JOONGPOL oraz partnerów biznesowych w związku z uruchomieniem rozwiązania informatycznego B2B – szkolenia z zarządzania projektem
 • interdyscyplinarne Centrum Optymalizacji procesów Partnerskich – treningi z przywództwa
 • Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe – szkolenia z zarządzania czasem
 • automatyzacja współpracy przedsiębiorstw z branży medycznej za pomocą Platfomy B2B – szkolenia zamkniete
 • badanie Możliwości Ekspansji Firmy EUROCHIT na Rynku Skandynawskim – szkolenia z komunikacji
 • Budowa i promocja innowacyjnego portalu multimedialnego z pełnym zarządzaniem przez użytkowników – szkolenia z zarządzania czasem
 • Budowa narzędzia e-TAP integrującego dane niezbędne do analizy sprzedaży na poziomie przedstawicielskim i udostępnienie go w formie e-usługi – treningi biznesowe
 • Dostęp do Internetu w technologii WiMAX 80216e-2005 dla mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska i okolic – warsztaty interpersonalne
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane dla osi priorytetowych nr 3, 4, 5 i 6 programu Operacyjnego nowoczesna Gospdoarka będących w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej – treningi miekkie
 • e-grant broker finanse dla planów – treningi z przywództwa