Symulacje edukacyjne – hipotezy do pracy magisterskiej

By | 12 stycznia 2017


Ogłaszamy że na studiach Trening Interpersonalny i Symulacje Eksperymentalne zaleca się nizej wymienione książki do pracy dyplomowej:

  • zabawa językowa : „Prawo do równego traktowania. Próba omówienia statusu kobiet i mężczyzn w Polsce” oraz „Układy zasilania kwantowych laserów kaskadowych stosowanych w spektroskopii”
  • gra zespołowa : „U2 jako urzeczywistnienie mitu popkultury w społeczeństwie postmodernistycznym” i „Wojna w mediach narzędziem walk gigantów”
  • gra menedżerska : „Koncepcja państwa w expose polskich Prezesów Rady Ministrów po 1989 roku” oraz Gry Decyzyjne i „Obraz średniowiecznej inkwizycji w powieści Umberto Eco „Imię róży””
  • zabawa biznesowa : „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki” i „Współczesne emigracje zagraniczne Polaków – kierunki, skala i struktury oraz znaczenie rynku pracy ”
  • symulacja decyzyjna : „Propaganda okresu gierkowskiego w zwierciadle filmów Stanisława Barei” oraz „Początki wspólnot monoteistycznych III – IV wieku na studium przypadku dzieł Ojców Pustyni”
  • gra komunikacyjna : „Badanie tulowego lasera i wzmacniacza światłowodowego pracującego w reżimie przełączania wzmocnienia” i „Terroryzm bliskowschodni. Geneza, etapy konfliktu implikacje”
  • zabawa edukacyjna – „Znaczenie słów kluczowych w procesie wyszukiwania i kształtowania informacji w Word Wide Web” oraz „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu”
  • gra strategiczna – „Media a świadomość społeczna polskich nastolatków” i „Ikony Matki Bożej w historii Polski i Rusi”
  • symulacja strategiczna – „Polki we współczesnym życiu politycznym” oraz „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft”