Scenki komunikacyjne – wykład dr hab. Glanc

By | 14 marca 2018


Gry integracyjne – lista na warsztaty:

 • Zabawy Menedżerskie
 • porównanie ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 • Gry z zarządzania , doc. D. Brzezina
 • Dzieje Krakowa, tom 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII
 • Kraków w Powstaniu Styczniowym
 • Symulacje biznesowe , prof. dr hab. H. Bubala
 • Ocena biznesowa bieżącej realizacji projektów szkoleniowych kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji „obszarów krytycznych” mających znaczenie dla skutecznego i efektywnego wdrożenia zintegrowanych systemów infortycznych
 • Ocena biznesowa systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Pieniński Park Narodowy
 • Reakcja w aglomeracji katowickiej
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Zima w Tatrach
 • Mistrzostwa Siemianowic Śląskich w Pływaniu
 • Mahomet – Maxime Rodinson (315)
 • Dłoń na dźwiękach – Michał Kaziów (861)
 • Okręt – Lothar-Gunther Buchheim (1933)
 • Piesek przydrożny – Czesław Miłosz (2094)
 • Szklana półapka – Roderick Thorp (3169)
 • Historie zakulisowe – czyli anegdoty teatralne – Antoni Czechow (3309)
 • Watykan wobec powstania listopadowego – ks. Mieczysław Żywczyński (4486)
 • Karl i ogr – Paul McAuley (5232)
 • Prawdziwe osiołki świecą po ciemku – Jan Rudziński (5459)
 • Gwałt na Melpomenie – Antoni Słonimski (6389)
 • Świat dysku (tom 18 – Maskarada) – Terry Prathet (7239)
 • Gry szkoleniowe , dr C. Ciborowski