Gry biznesowe – monogram dr hab. Giergiel

By | 9 lutego 2018


Gry z zarządzania – opracowania na wykłady:

 • Finanse Dla Trenerów
 • 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Gry biznesowe , doc. G. Burzyński
 • Badanie zarządzania „Trenerzy biznesu” (ewaluacja biznesowa i menedżerska ex-post Podziałania 2.2.2 PO KL – Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej)
 • Mały przewodnik szkoleniowy po Hiszpanii
 • Symulacje biznesowe , doc. E. Brisz
 • Norwid w Krakowie
 • Ocena biznesowa naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Pieniny, Vysne Ruzbachy – przewodnik szkoleniowy (+ mapa 1: 100 000)
 • Rzecz o studiach w Krakowie 2 generacji Sobieskich
 • X osi priorytetowej PO IiŚ na osiągnięcie wskaźników określonych dla sektora
 • Powiatowy Konkurs Wiedzy i Sprawności Wojskowej „Stań w szranki z Pułaskim”
 • Satyra na leniwych chłopów – *.* (157)
 • Hologram Iny – Mattrix (479)
 • Wiktoria – Knut Hansun (831)
 • Zwierciadło – Tom Clancy (1751)
 • O przygodach i igraszkach wesołego Patałaszka – Anna wirszczyńska (2214)
 • Czarna kompania (tom 5 – Srebrny grot) – Gleen Cook (2683)
 • Powiem wam jak zginął – Joe Alex (3704)
 • Opowieści ze świata czarownic (tom 3) – Andre Norton (4263)
 • Północ – Dean R. Koontz (4634)
 • Dobry szczur – Allen Steele (5583)
 • Ta trzecia – Henryk Sienkiewicz (6061)
 • Kontakt – Jarosław Gołowanow (7167)
 • Symulacje szkoleniowe , prof. G. Boguś