Spotkania integracyjne – Ekspercki Kurs

By | 4 lutego 2018


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie niniejszym dziękują w imieniu Rady Dyrektorów za czas poświęcony na doaradztwo i mentoring – podpisano: Zygmunt Koziej, Mauryc Kraszewski, Bogusz Czech i Justyn Onufrowicz

 • Konferencja Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych „Kierunki zmian w sektorze finansowym w Słowenii oraz na świecie”
 • Dziewiąty Kongres Menedzerów sektora publicznego Imprezy Firmowe gry przygodowe
 • Konferencja „Wykonywanie nowej funkcji ABI – pierwszy rok doświadczeń”
 • VI Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Dietetyki – Cngressus Dietetica
 • XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia imienia prof. Jacka Stupnickiego
 • Bezpieczeństwo lokalne. Oczekiwania praktyki wobec nauki jak również nauki wobec praktyki
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa team building „Między słowami – między światami” nt. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii
 • tematy empiryczne Cieplne w Elektrotechnice a także Elektrometody techniczne III Konferencja Laboratoryjno-tecniczna
 • Praktyka hematologiczna 2015
 • W obliczu zmian – globalne przemiany w polityce narkotykowej
 • Religia i etyka w filozofii Johanna Gottlieba Fichtego
 • „ Sacrum w muzeum”. Studium Przypadku integracyjne interdyscyplinarne
 • Szkolenie Symulacyjne team building Studentów Generacja-Przesył-Wykorzystanie GPW 2014
 • X Konferencja Laboratoryjno-logistyczna „Systemy Rozpoznawania oraz Walki Elektronicznej” KNTWE