Granty Europejskie na kursy dla firm

By | 15 grudnia 2017


Zawiadamiamy że w ramach funduszu unijnego „Łódzki Program Infrastrukturalny” do przedostatniego etapu dopuszczono tu wymienione aplikacje:

 • wypracowanie cyfrowej platformy dynamicznego pakietowania usług turystycznych – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie internetowo-mobilnego modelu gromadzenia i przesyłu rejestrów teleadresowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • Warsztaty Twórcze Myślenie – treningi menedżerskie
 • stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej umożliwiającej technologiczne przetwarzanie i wymianę zasobów pomiędzy użytkownikami zintegrowanego modelu – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie portalu zdalnego ARTSCHANNELPL – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie serwisu zdalnego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie programów wynagrodzeń pracowniczych – treningi miekkie
 • wypracowanie wirtualnej przymierzalni ubrań uruchomienie nowej e-usługi – szkolenia negocjacyjne
 • przyrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez wypracowanie koncepcji ekspansji eksportu – szkolenia z delegowania
 • wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego firmy Tymbark-GMW poprzez rozbudowę laboratorium – szkolenia negocjacyjne
 • AMBER-NETpl – platforma mobilna automatycznie gromadząca i udostępniająca informacje o aktualnych ofertach przetargowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • Badania i komercjalizacja nowoczesnego produktu – szkolenia z delegowania
 • zaudytowanie i implementacja modernizacyjnej metodyki produkcji pianki drobnokomórkowej PUR metodą nieciągłą w rurach preizolowanych – szkolenia z zarządzania czasem
 • BITeopl “serwis kojarzący zarejestrowanych Użytkowników w celu wymiany handlowej plików multimedialnych pomiędzy nimi – warsztaty z komunikacji
 • Chroń swoją wiedzę – wsparcie ochrony własności intelektualnej przedsiębiorców Polski Wschodniej – treningi menedżerskie
 • Dywersyfikacja działalności Drukarni Narodowej w wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu-publikacji koedukacyjnych dla osób słabo widzących i niewidomych poprzez uruchomienie autorskiej, nowoczesnej linii technologicznej druku i oprawy – warsztaty z delegowania
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjnej metodyki produkcji naczep – warsztaty ze stresu
 • eKreatorFirmy – wypracowanie elektronicznego serwisu wspomagającego tworzenie nowej firmy – szkolenia zamkniete