Gry biznesowe – tematy do pracy zaliczeniowej

By | 21 września 2017


Informujemy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Doświadczalne rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście opracowania do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa językowa – „Polki w przestrzeni publicznej” i „Laserowe barwienie metali”
  • gra biznesowa : „Upadek mieszczaństwa w prozie Tomasza Manna na podstawie powieści Buddenbrookowie ” oraz „Rola sloganu w reklamie”
  • zabawa menedżerska : „Komunikacja rocznego dziecka” oraz Samorozwojowe Gry Decyzyjne oraz „Przeobrażenia administracji wojskowej w latach 1945-2010 na przykładzie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gnieźnie”
  • symulacja edukacyjna : „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie” i „Wpływ dadaizmu na współczesne formy myślenia o sztuce”
  • zabawa edukacyjna – „Życie kulturalne pierwszych Słowian na Półwyspie Bałkańskim” oraz „Kreowanie wizerunku polityka na danych źródłowych z Facebooca”
  • zabawa edukacyjna – „Wizerunki kobiety kreowanej w reklamie prasowej doby kultury konsumpcji” i „Wielkopolanki na uniwersytetach, kształcenie kobiet na poziomie wyższym w XIX i XX wieku”
  • zabawa kreatywna : „Propaganda okresu gierkowskiego w zwierciadle filmów Stanisława Barei” oraz „Życie w nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady”
  • zabawa słownikowa – „Narodowe dziedzictwo kultury: jego ochrona w Polsce i Unii Europejskiej” oraz „Cyganie w Polsce. Problematyka historyczno – kulturowa a współczesność”
  • zabawa decyzyjna – „Pogańskie wierzenia Słowian (kluczowe dominaty)” i „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka”