Symulacje szkoleniowe – zalecenia do zaliczenia

By | 6 lipca 2017


Zawiadamiamy iż na programie Organizacja Szkoleń i Symulacje Integracyjne rekomendujemy następujące tematy do pracy dyplomowej:

  • symulacja biznesowa : „Wykształcenie i kultura chrześcijan starożytnych” oraz „Zmiany pokrywy śnieznej w Polsce wschodniej w latach 2001/2002-2010/2011”
  • zabawa językowa – „Igrzyska gladiatorskie” oraz „Wpływ narzędzi wyszukiwawczych na kształtowanie Word Wide Web”
  • zabawa edukacyjna : „Kultura narodu i mniejszości narodowych Republiki Macedonii” oraz Symulacje Szkoleniowe oraz „Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dziecka w wieku od 4 do 12 lat”
  • gra słownikowa – „Utopia mit czy marzenie? Wizja społeczeństwa utopijnego w twórczości pierwszych autorów” i „Postać Superbohatera i jego wpływ na kulturowy wizerunek współczesnego mężczyzny”
  • symulacja komunikacyjna – „Sposoby perswazji wykorzystywane w czasopismach kobiecych” i „Sposób kreowania postaci ojca w twórczości Danila Kiša”
  • gra decyzyjna : „Przyczyny i skutki sięgania przez młodzież po alkohol” i „Komunikacja rocznego dziecka”
  • gra komunikacyjna : „Atrakcyjność turystyczna Nałęczowa jako miejscowości wypoczynkowo – uzdrowiskowej” oraz „Kobieta we współczesnej reklamie prasowej: matka, żona, partnerka?”
  • gra menedżerska : „Marketing polityczny w XXI wieku” oraz „Szaleństwo w świadomości społecznej. Wykluczenie i marginalizacja osób chorych psychicznie”
  • zabawa decyzyjna – „Internetowy przekaz konfliktu społeczno-politycznego we współczesnych krajach arabskich” oraz „Istota reklamy audiowizualnej na danych źródłowych z obserwowanych kampanii reklamowych”