Ćwiczenia menedżerskie – tezy do egzaminu

By | 18 kwietnia 2017


Zawiadamiamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Integracyjne proponuje się następujące tezy do egzaminu:

  • zabawa kreatywna : „Promocja gminy-droga do samorządowego sukcesu na przykladzie gminy Dąbrowa w województwie kujawsko-pomorskim ” oraz „Postać Jadwigi Śląskiej w religijności i kulturze polskiej”
  • symulacja decyzyjna – „Negatywny wpływ reklam telewizyjnych na podstawę oraz słowną twórczość dzieci i młodzieży” oraz „Tabu krwi”
  • symulacja słownikowa : „Polki w przestrzeni publicznej” oraz Mnemotechniczne Gry Negocjacyjne oraz „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach”
  • symulacja kreatywna – „Częstość głównych typów pogody w Polsce w latach 2004-2013” i „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach”
  • symulacja edukacyjna : „Obraz Ameryki w kinie europejskim i amerykańskim” i „Polsko-ukraińskie stosunki wobec wezwania czasu (w kręgu ocenianych zagadnień)”
  • zabawa komunikacyjna : „Feminizm i proza kościelna w dwudziestoleciu międzywojennym” i „Ekumeniczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II. Pielgrzymki Jana Pawła II na Bałkany”
  • symulacja językowa – „Imagologiczne aspekty w marketingu politycznym” i „Miasto Ochryd (Ochryda) w przestrzeni historycznej i kulturowej”
  • gra językowa – „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena” oraz „Medialny obraz tragedii pod Smoleńskiem 10.04.2010”
  • symulacja językowa : „Ikona i ikonstas – symbolika wizerunku Chrystusa” i „Pani Bovary Gustawa Flauberta na tle epoki”