Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

By | 26 marca 2017

W związku z podsumowaniem programu nr NGE/33 3 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania środków z Europejskiego Programu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata podczas konferencji zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Audyt stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Karkonoszach
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Badania i analizy techniczne
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łódzki wschodni oraz m. Płock

  Upoważnieni beneficjenci to: DAVID S. SMITH KIELCE S.A., ROLIMPEX S.A. , Intercel Recycling Sp. z o.o. , K2Systems – Jerzy Grum, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” , „IT SYSTEM” , Centrum My i Nasze Dziecko Katarzyna Mysłowska, EKO EXPORT, Gdańskie Usługi Metrologiczne , NET COM Sp. z o.o., Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Versio Software Karmena Wypustek, AQUA NURT JERZY URBANOWICZ, ZPC Flis Spółka Jawna, i Kanalizacji w Łomiankach

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.