Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

By | 21 grudnia 2016

W związku z zamknieciem projektu nr ENZ/92 9 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram debata w czasie spotkania obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Łodzi
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Program zostany omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: brodnicki oraz zwoleński

  Upoważnieni beneficjenci to: Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A., Materiały Izolacyjne „IZOLACJA” S.A., auto gaz Grazyna Kolowrocka, PHPU IMA ZPCHR spółka jawna, Katowicka Telewizja Kablowa sp. z o.o. , „BATER” Sp. z o.o., ASD.NET Biuro Usług Informatycznych Marek Banaszak, Exteri , HERCO , Naviexpert sp. z o.o., PAWEŁ KOSMA MICHALIK, TERMAR B. Chlebicki, M. Wróbel Sp. J., Fabryka Armatur JAFAR S.A., Medic Dental Jan Trembczyk, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Olsztynie

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.