Dotacje na treningi dla firm

By | 28 listopada 2016


Potwierdzamy iż w ramach pogramu europejskiego „Śląski Program Strukturalny” do ostatecznego etapu dostały się niżej wymienione granty:

 • zbudowanie internetowego serwisu zarządzania systemami – systemino – treningi z asertywności
 • wypracowanie elektronicznej wyszukiwarki oraz modelu tworzenia rankingów firm – szkolenia z konfliktów
 • Szkolenia Zamknięte w Krakowie – warsztaty zamkniete
 • – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie płatnej przestrzeni reklamowej i e-usług w ramach portalu wwwruszajsiepl – szkolenia z delegowania
 • wypracowanie serwisu zdalnego dla firm oferujących produkty wodoodporne – warsztaty z konfliktów
 • stworzenie wirtualnego doradcy innowacyjnej infrastruktury IT – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie multimedialnych procesów biznesowych pomiędzy partnerami handlowymi – szkolenia miekkie
 • wzmocnienie sprzedaży dzięki nowym działaniom proeksportowym – treningi handlowe
 • „nowoczesne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – warsztaty HR
 • Badania i wdrożenie innowacyjnych metod leczenia starczowzroczności, astygmatyzmu, stożka rogówki – treningi sprzedażowe
 • Biblioteka cyfrowa „Świat Morskich Publikacji” – warsztaty biznesowe
 • Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w północnych powiatach województwa łódzkiego – warsztaty sprzedażowe
 • Budynki energooszczędne – zoptymalizowana metodyka budowy w zintegrowanym systemie Energia3 – warsztaty z zarządzania projektem
 • domowy dostęp do Internetu to start w przyszłość Gminy Żmigród – warsztaty sprzedażowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie modernizacyjnej technologii produkcji opakowań z tworzyw sztucznych – warsztaty HR
 • eHarmonogram – zbudowanie modernizacyjnego serwisu cyfrowego świadczącego e-usługi w zakresie planowania i harmonogramowania inwestycji – szkolenia HR