Cykliczne szkolenia dla biznesu

By | 28 grudnia 2017

 • Ewaluacja SPO WKP i PO IG w 2010 r – zadania Instytucji Zarządzającej
 • Foresight „Sieci Gospodarcze Wielkopolski”-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę
 • Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju Badania metodami foresight – szkolenia z zarządzania projektem
 • innowacyjne produkty do wykończenia wnętrz i elewacji budynku – szkolenia miekkie i otwarte szkolenia z przywództwa
 • nowoczesne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i uruchomienie – szkolenia ze stresu
 • Szkolenia Ze Sprzedaży – treningi interpersonalne i pracownicze szkolenia ze stresu
 • Intergracja PW DELTA i partnerów poprzez uruchomienie procesów B2B
 • elektroniczna platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia negocjacyjne
 • KIGNET Innowacje – izbowy model wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw – treningi sprzedażowe
 • Konfigurator iHome –
 • Lajt Maszyna – e-usługa do kreowania mobilnych stron WWW – szkolenia z asertywności
 • mProfil – inteligentny wizytownik cyfrowy służący gromadzeniu i przekazywaniu profili wirtualnych w postaci Open-Wizytówki
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi interpersonalne
 • Nowoczesne technologie dla włokiennictwa Szansa dla Polski – warsztaty negocjacyjne
 • Organizacja i wdrożenie ogólnokrajowego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku – warsztaty firmowe
 • Pakiet narzędzi informatycznych zwiększających sprzedaż oraz profesjonalne zarządzania aukcjami cyfrowymi
 • Plan intensyfikacji exportu Eco-Schubert Sp z oo – szkolenia interpersonalne
 • Poprawa konkurencyjności firmy POLDRÓB poprzez implementacja elektronicznego procesu B2B wśród partnerów handlowych – szkolenia firmowe
 • Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego, PKWiU – 7219 Z
 • Prace rozwojowe prowadzące do uruchomienia nowoczesnego rozwiązania silnika wiatrowego – szkolenia pracownicze
 • – szkolenia firmowe
 • Rozpoczęcie eksportu przez Przedsiębiorstwo Mistero Milano
 • wzmocnienie strategii działania importu firmy MTCE Media sp z oo w oparciu o terminal Laneo – treningi ze stresu
 • rozwój importu szansą na pozyskanie nowych rynków zbytu
 • skok technologiczny działalności importowej poprzez pozyskanie koncepcji ekspansji eksportu – szkolenia z konfliktów
 • unowocześnienie firmy P H-U Maciej Włodarczyk, poprzez nawiązanie nowych wartościowych kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi
 • unowocześnienie firmy SEKWENCJA poprzez przygotowanie harmonogramu importu usług w zakresie IFS/Applications – szkolenia z zarządzania projektem
 • wzmocnienie strategii działania współpracy firmy VOTUM SA z partnerami biznesowymi w oparciu o nowe rozwiązania informatyczne
 • – szkolenia miekkie
 • Szybciej, trafniej, skuteczniej – IMPLEMENTACJA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ B2B W REALIZACJI procesÓW REKRUTACYJNYCH W NAJ INTERANATIONAL
 • Układ zarządzania energią obejmujący rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej – treningi miekkie
 • Uruchomienie portalu DNA (Dynamic Network Architecture) do projektowania, użytkowania i wymiany interaktywnych formularzy – warsztaty biznesowe
 • Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt „Konstrukcja mechaniczna Lampy LED” na terytorium UE, Chin i USA
 • Wdrażanie elektronicznego biznesu B2B jako kolejny krok w dynamizacji firmy z 60-letnią tradycją – warsztaty firmowe
 • Wniosek o dofinansowanie koncepcji ekspansji importu w ramach I Etapu działania 61 Paszport do eksportu, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, program Operacyjny zaawansowana Gospodarka – treningi z zarządzania projektem
 • Wyposażenie Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczących II stopnia w latach 2007 i 2008
 • Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działań 45 i 622 PO IG w Ministerstwie Gospodarki – warsztaty biznesowe
 • Zaprojektowanie i uruchomienie do produkcji nowoczesnych i proekologicznych palet transportowych – treningi sprzedażowe
 • zakup i implementacja nowoczesnego modelu B2B szansą na dalszy dynamiczny unowocześnienie firmy DPM SOLID Polska Przesławscy Sp Jawna
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia z zarządzania projektem
 • Zintegrowany e-kurs dla samolotowego pilota liniowego ATPL(A) – szkolenia negocjacyjne}