Ćwiczenia edukacyjne – hipotezy do egzaminu

By | 11 maja 2017


Ogłaszamy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Eksperymentalne rekomendujemy następujące problemy do egzaminu:

  • zabawa komunikacyjna – „Public relations instytucji użyteczności publicznej wobec wizerunku Policji i działań informacyjno pracowych komendy Głównej Policji” i „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską”
  • gra językowa – „”Konklawe – wybory inne niż wszystkie” i „Najważniejsze czynniki atrakcyjności turystycznej krajów skandynawskich”
  • gra zespołowa – „Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim” oraz Autorskie Gry Negocjacyjne oraz „Turystyka myśliwska obcokrajowców na terenie Nadleśnictwa Rudnik”
  • symulacja lingwistyczna : „Współpraca państw europejskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności u progu XXI wieku. Aspekt pojęciowy, prawny i polityczny” oraz „Odpowiedzialność karna osób kierujących pojazdami mechanicznymi w orzecznictwie Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 2008”
  • gra zespołowa – „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A. Huxleya i E. Zamiatina” i „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ”
  • gra zespołowa – „Globalizacja współczesnego świata” i „Masowy spektakl czy współczucie – o medialnych obrazach ludzkiej tragedii”
  • zabawa komunikacyjna : „Promocja marki Toyota za pośrednictwem internetu” i „Venatio – krwawa rozgrywka w starożytnym Rzymie”
  • gra decyzyjna – „Terroryzm bliskowschodni. Geneza, etapy konfliktu implikacje” i „Reklama kluczem do świadomości dzieci i portfeli rodziców”
  • zabawa menedżerska – „Podstawy miłości w utworach Jane Austen i Katarzyny Grocholi” i „Aspekty kultury młodzieźowej w Unii Europejskiej. Cele i zadania”